Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).
Hierin is bepaald dat elke school dient te beschikken over een medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht) procedures en taken zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat door het bestuur na overleg met de MR is vastgesteld.
Elke school beschikt over een MR; deze heeft vergelijkbare rechten als de GMR maar dan enkel ten aanzien van zaken die de eigen school betreffen.
Een aantal maal per jaar bespreekt de directeur met de MR de algemene gang van zaken in de school.
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een ledenafvaardiging van 3 ouders en 3 leerkrachten.
Zie schoolkalender voor de leden van de MR.

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via e-mailadres [email protected].

U kunt hier de notulen van de medezeggenschapsraad in PDF formaat downloaden.

Notulen Medezeggenschapsraad 29 november 2016
Notulen Medezeggenschapsraad 8 juni 2016
Notulen Medezeggenschapsraad 12 april 2016
Notulen Medezeggenschapsraad 10 maart 2016
Notulen Medezeggenschapsraad 1 februari 2016
Notulen Medezeggenschapsraad 30 november 2015
Notulen Medezeggenschapsraad 25 januari 2015

Gebruik de rechtermuisknop; koppeling opslaan als.. om de notulen op te slaan.
Indien u niet over Adobe Reader beschikt om PDF bestanden te openen kunt u deze hier downloaden.